Welkom bij de lekkerste online koffie winkel van Nederland

Privacy policy

Bicanero.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van dit privacy beleid wil Bicanero.nl duidelijkheid scheppen in hetgeen zij met uw gegevens doet.

U kunt deze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij Bicanero.nl informatie aan u vraagt. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op de elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Bicanero.nl persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Bicanero.nl op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch of op andere wijze informatie ontvangen.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van deze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Bicanero.nl website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Deze website maakt gebruik van 'cookies'. Deze 'cookies' bevatten geen persoonlijke gegevens.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u Bicanero.nl hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zal zo snel mogelijk aan uw verzoek tot inzage, gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit de database worden voldaan.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Bicanero.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en het privacy  beleid van deze websites. Dit privacy beleid heeft slechts betrekking op deze website.